SIA BitDEV

Projekti

Fotovoltu moduļa energoapgādes, uzglabāšanas un pārvaldības pētījumi autonomu elektronikas iekārtu – repeater izstrādei
(Līguma Nr. L-KC-11-0006 Projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/005)

Solar panel testing bench

Solar panel testing

Paaugstināta trokšņa līmeņa vizuālā kontroles sistēma

Risinājums trokšņu kontrolei un vadībai uzņēmumā. Risinājums pielietojams gan ofisa telpu, gan ražošanas telpu trokšņu kontrolei un darbinieku informēšanai par trokšņu robežu sasniegšanu. Trokšņu reģistrēšanas un apstrādes risinājums integrējams automatizētās informēšanas, izziņošanas sistēmās ražošanas iecirkņos, nodrošinot individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamības paziņošanu.

Visual Noise control system

Visual Noise control system deployment